TEL: 09125239609
لوگوی تاپ لاینر

تعداد ساچمه ها در ساختار بلبرینگ سوزنی

تعداد ساچمه های بکار گرفته شده در طراحی بلبرینگ سوزنی تا اندازه زیادی تحت تاثیر نوع بلبرینگ که شعاعی باشد و یا محوری و در وهله دوم تحت تاثیر نوع طراحی بلبرینگ سوزنی است. بالا رفتن ساچمه ها در ساختارر اولا درجه آزادی حرکت اجزای بلبرینگ سوزنی را افزایش می دهد و از طرفی قابلیت افزایش تعداد ساچمه از تعدادی مشخص وجود ندارد چرا که در این صورت حدفاصل ساچمه که توسط قفسه بلبرینگ سوزنی مشخص می شود کاهش پیدا می کند که این امر منجر به تاثیر بیشتر تمرکز تنش بر ساختار فلزی قفسه شده و عوامل شکست این بخش مهم از بلبرینگ های سوزنی را فراهم می آورد.

TEL : 09125239609
Email: info [at] toplinear [dot] com
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Toplinear Corporation