بال اسکرو | بلبرینگ تاپ لاینر فروش بال اسکرو | بلبرینگ تاپ لاینر فروش
TEL: 09125239609
لوگوی تاپ لاینر

بال اسکروی قفسه دار


پیچ بال اسکرو SCR پیچ بال اسکرو

بال-اسکروی-قفسه-دار

پیچ بال اسکرو SCR
پیچ بال اسکرو
شماره فنی :
SCR01204-4

موجود
مهره بال اسکرو SFUR مهره بال اسکرو

بال-اسکروی-قفسه-دار

مهره بال اسکرو SFUR
مهره بال اسکرو
شماره فنی :
SFUR

موجود
مهره بال اسکرو SFVR مهره بال اسکرو

بال-اسکروی-قفسه-دار

مهره بال اسکرو SFVR
مهره بال اسکرو
شماره فنی :
SFVR

موجود
یاتاقان نگهدارنده بال اسکرو BF یاتاقان نگهدارنده بال اسکرو

بال-اسکروی-قفسه-دار

یاتاقان نگهدارنده بال اسکرو BF
یاتاقان نگهدارنده بال اسکرو
شماره فنی :
GBF

موجود
ساپورت مهره بال اسکرو BSG ساپورت مهره بال اسکرو

بال-اسکروی-قفسه-دار

ساپورت مهره بال اسکرو BSG
ساپورت مهره بال اسکرو
شماره فنی :
BSG

موجود
BSF 16H ساپورت مهره بال ساپورت مهره بال اسکرو

بال-اسکروی-قفسه-دار

BSF 16H ساپورت مهره بال
ساپورت مهره بال اسکرو
شماره فنی :
BSF 16H

موجود
پیچ بال اسکرو SCR تایوانی با قطر 16 میلیمتر و گام 5 پیچ بال اسکرو

بال-اسکروی-قفسه-دار

پیچ بال اسکرو SCR تایوانی با قطر 16 میلیمتر و گام 5
پیچ بال اسکرو
شماره فنی :


موجود
پیچ بال اسکرو SCR تایوانی با قطر 8 میلیمتر و گام 1 پیچ بال اسکرو

بال-اسکروی-قفسه-دار

پیچ بال اسکرو SCR تایوانی با قطر 8 میلیمتر و گام 1
پیچ بال اسکرو
شماره فنی :


موجود
یاتاقان نگهدارنده بال اسکرو FK یاتاقان نگهدارنده بال اسکرو

بال-اسکروی-قفسه-دار

یاتاقان نگهدارنده بال اسکرو FK
یاتاقان نگهدارنده بال اسکرو
شماره فنی :
Screw wing bearing

موجود
مهره بال اسکرو DFUR پیچ بال اسکرو

بال-اسکروی-قفسه-دار

مهره بال اسکرو DFUR
پیچ بال اسکرو
شماره فنی :
DFUR

موجود
پیچ بال اسکرو SCR تایوانی با قطر 16 میلیمتر و گام 4 پیچ بال اسکرو

بال-اسکروی-قفسه-دار

پیچ بال اسکرو SCR تایوانی با قطر 16 میلیمتر و گام 4
پیچ بال اسکرو
شماره فنی :
گام 4

موجود
پیچ بال اسکرو SCR تایوانی با قطر 20 میلیمتر و گام 5 پیچ بال اسکرو

بال-اسکروی-قفسه-دار

پیچ بال اسکرو SCR تایوانی با قطر 20 میلیمتر و گام 5
پیچ بال اسکرو
شماره فنی :
گام 5

موجود
پیچ بال اسکرو SCR تایوانی با قطر 32 میلیمتر و گام 5 پیچ بال اسکرو

بال-اسکروی-قفسه-دار

پیچ بال اسکرو SCR تایوانی با قطر 32 میلیمتر و گام 5
پیچ بال اسکرو
شماره فنی :
گام 5

موجود
پیچ بال اسکرو SCR تایوانی با قطر 6 میلیمتر و گام 1 پیچ بال اسکرو

بال-اسکروی-قفسه-دار

پیچ بال اسکرو SCR تایوانی با قطر 6 میلیمتر و گام 1
پیچ بال اسکرو
شماره فنی :
گام 1

موجود
پیچ بال اسکرو SCR تایوانی با قطر 16 میلیمتر و گام 10 پیچ بال اسکرو

بال-اسکروی-قفسه-دار

پیچ بال اسکرو SCR تایوانی با قطر 16 میلیمتر و گام 10
پیچ بال اسکرو
شماره فنی :
16 میلیمتر و گام 10

موجود
پیچ بال اسکرو SCR تایوانی با قطر 32 میلیمتر و گام 10 پیچ بال اسکرو

بال-اسکروی-قفسه-دار

پیچ بال اسکرو SCR تایوانی با قطر 32 میلیمتر و گام 10
پیچ بال اسکرو
شماره فنی :
32 میلیمتر و گام 10

موجود
مهره بال اسکرو FSU4005 قطر 40 گام 5 میلیمتر مهره بال اسکرو

بال-اسکروی-قفسه-دار

مهره بال اسکرو FSU4005 قطر 40 گام 5 میلیمتر
مهره بال اسکرو
شماره فنی :
مهره بال اسکرو جی تن (GTEN)

موجود
انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : 09125239609
Email: info [at] toplinear [dot] com
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2021 | All ights Reserved | Toplinear Corporation