TEL: 09125239609
لوگوی تاپ لاینر

زمان و تحوه تعویض ساچمه های بال اسکرو

بر اثر عملکرد و تحت گذر زمان به تدریج ساچمه های بال اسکرو در تماس با دنده های پیچ بال اسکرو دچار خوردگی می شوند و نیاز به تعویض پیدا می کنند. ایم مدت زمان تا اندازه زیادی به میزان بار وارد بر پیکر بال اسکرو بستهگی داشته و با افزایش بار میزان سایش بالا رفته و زمان و دوره کاری ساچمه های بال اسکرو نیز کاهش می یابد. شایان ذکر است که این سایش تنها مخصوص ساپمه های بال اسکرو نبوده و در مورد پیچ نیز با سرعتی کمتر اتفاق می افتد. سایش ساچمه های بالا اسکرو به تدریج میزان درجه لقی را افزایش می دهد بگونه ای که از جایی این لقی محسوس بوده و نیاز به تعویض ساچمه جدی تر می شود. معمولا به ازای هر چند بار تعویض ساچمه یکبار بطور کامل پیچ بال اسکرو نیز تعویض می شود. به منظور تعویض ساچمه های بال اسکرو بلوک را بطور کامل بصورت دنده دنده بر روی پیچ چرخانیده تا از طرف باز پیچ خارج شود. در این پروسه ساچمه ها نیز بصورت تک به تک از داخل رزوه خارج و به کف بلوک بال اسکرو سقوط می کنند. بدین ترتیب پروسه جایگزینی ساچمه های بال اسکرو به سادگی صورت می پذیرد.

TEL : 09125239609
Email: info [at] toplinear [dot] com
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Toplinear Corporation