TEL: 09125239609
لوگوی تاپ لاینر

تحلیل تمرکز تنش در ساچمه های بلبرینگ سوزنی شعاعی و محوری

بلبرینگ سوزنی هم بصورت شعاعی در اتصال شافت های افقی و هم بصورت محوری کف گرد در اتصال شافت های عمودی مورد استفاده قرار می گیرد. اما تمرکز تنش که یکی از عوامل اصلی سایش و از بین رفتن ساچمه های بلبرینگ سوزنی می باشد در دو نوع اتصال با یکدیگر متفاوت هستند هر چند که میزان تنش های اعمال شده نیز متفاوت هستند. در ساختار بلبرینگ سوزنی از نوع کف گرد هر چند در اتصال با شافت عمودی میزان بار بسیار بالاتری ناشی از وزن شافت و اجزا بر پیکر بلبرینگ وارد می شود اما تمامی ساچمه ها در یک ارتفاع برابر قرار گرفته و نمودار توزیع بار بر روی ساچمه ها برابر است که سبب کاهش میزان تمرکز تنش می شود. در ساختار بلبرینگ سوزنی شعاعی هر چند بار کمتری در کل بر پیکر بلبرینگ وارد می آید اما اختلاف ارتفاع ساچمه ها سبب می شود ساچمه ای که در بالاترین نقطه قرار می گیرد بیشترین میزان بار وارده را تحمل نموده و تمرکز تنش بالاتری در اتصال این ساچمه پدید آید.

TEL : 09125239609
Email: info [at] toplinear [dot] com
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Toplinear Corporation